ساخت بلوک قالب پلاستیک

کفشک فولادی (آهنی) از جمله قطعات استاندارد قالب های سنبه ماتریس یا قالب های فلزی است.

ساخت کفشک فولادی

ساخت کفشک چدنی

بلوک آماده قالب

خدمات سنگ زنی و بلوک تراشی

CNC خدمات ماشینکاری و خشن تراشی

فهرست